PhD Students

Student Supervisor
CAO Cheng Dr. LI Xinyue
CHAK Cheuk Lun Dr. WU Qi
CHEN Junlong Dr. ZHANG Zijun
CHEN Liuyin Dr. ZHANG Zijun
CHEN Zhenyu Dr. QIAO Xiao
CHENG Ka Hei Dr. WU Qi
CHEUNG Hang Prof. BENSOUSSAN Alain
FEI Zicheng Dr. ZHANG Zijun
GUO Mengzhuo Dr. ZHANG Qingpeng
HAN Jiayue Dr. ZHOU Xiang
HE Chaocheng Dr. ZHANG Qingpeng
HSU Yu Cheng Dr. ZHANG Qingpeng
HU Xixu Dr. WU Qi
HUANG Hongbin Prof. CHEN Minghua
HUANG Yiyan Dr. WU Qi
JIANG Fan Dr. TAN Matthias Hwai-yong
JING Fengshi Dr. ZHANG Qingpeng
LI Chengye Prof. WANG Junhui
LI Yijun Dr. WU Qi
LIU Bocheng Prof. CHEN Minghua
LIU Hong Dr. ZHANG Zijun
LIU Hsuan-Ming Prof. BENSOUSSAN Alain
LIU Langming Prof. ZHOU Dingxuan
LIU Xin Dr. ZHANG Zijun
LIU Yiren Prof. S Joe QIN
LIU Ziru Prof. ZHOU Dingxuan
LU Yitao Dr. ZHANG Qingpeng
LYU Zhiheng Dr. ZHANG Qingpeng
MAO Tong Prof. ZHOU Dingxuan
MO Zhenling Dr. ZHANG Zijun
PAN Hao Dr. LI Xinyue
QIAO Haike Dr. ZHANG Zijun
RUAN Haolin Dr. HO Chin Pang
SHENG Chong Dr. TAN Matthias Hwai-yong
SHI Jingyi Dr. QIAO Xiao
SHI Zhongjie Prof. ZHOU Dingxuan
SONG Linhao Prof. ZHOU Dingxuan
SU Junyan Prof. CHEN Minghua
TANG Longtao Dr. YANG Yu
WANG Chaoqun Dr. WU Qi
WANG Heyan Dr. ZHOU Xiang
WANG Jun Dr. YANG Yu
WANG Qiuhao Dr. HO Chin Pang
WANG Tiange Dr. ZHANG Zijun
WANG Xinyu Dr. ZHANG Zijun
WANG Yidong Dr. TAN Matthias Hwai-yong
WU Chufan Dr. ZHANG Zijun
WU Sanyou Dr. FENG Long
XIE Ruiyao Dr. ZHANG Qingpeng
XU Jicang Dr. WU Qi
XU Shirong Prof. WANG Junhui
YANG Guang Dr. FENG Long
YANG Jiannan Dr. ZHANG Qingpeng
YANG Luoxiao Dr. ZHANG Zijun
YANG Zonghao Dr. QIAO Xiao
YAO Jingyi Prof. WANG Junhui
YE Wenxing Dr. TAN Matthias Hwai-yong
YE Yang Dr. ZHANG Qingpeng
ZHANG Bingying Dr. ZHANG Zijun
ZHANG Fan Dr. TAN Matthias Hwai-yong
ZHANG Hongbin Dr. YANG Yu
ZHANG Jing Dr. WU Qi
ZHANG Jingnan Prof. WANG Junhui
ZHANG Qixin Dr. YANG Yu
ZHANG Tianyuan Dr. QIAO Xiao
ZHANG Xinyuan Dr. WU Qi
ZHANG Zihan Prof. ZHOU Dingxuan
ZHAO Ruixuan Prof. WANG Junhui
ZHEN Yaoming Prof. WANG Junhui
ZHENG Lanlan Dr. ZHANG Zijun
ZHENG Zhong Dr. ZHANG Zijun
ZHOU Hanchu Dr. ZHANG Qingpeng
ZHOU Jiandong Dr. ZHANG Qingpeng
ZHOU Junyu Prof. ZHOU Dingxuan
ZHOU Min Prof. CHEN Minghua
ZHOU Siyi Prof. ZHOU Dingxuan
ZHOU Wei Prof. WANG Junhui